Ympäristönhallinta

Ympäristöhallinta suunnitelma

1. Ympäristöriskien kartoitus ja torjunta
2. Työmaalle tehdään ympäristösuunnitelma, joka käsittelee mahdollisia riskejä ja niiden ehkäisemiseksi
tehtäviä toimenpiteitä hyvin konkreettisella tasolla.
3. Työmaan päästöt ovat hallinnassa ja lähialueille ei aiheuteta tarpeetonta haittaa.
4. Rakennusjätteiden määrä pidetään vähäisenä ja syntynyt jäte lajitellaan tarkoituksenmukaisesti.
5. Kaikille osapuolille kerrotaan ympäristöasioiden pelisäännöt
6. Työmaaopasteet ja jätteisiin liittyvä kalusto pidetään kunnossa.

Toimenpiteet

Ympäristötekijä Tarkkailtavat asiat Toimenpiteet Tarkistustapa Dokumentaatio Vastuuhenkilö
Ympäristön suojelun organisointi - Ilmoitukset ja luvat
- Perehdyttäminen
- Viranomaispäätökset ja ohjeet, huomioitava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
- Rakennustyö Jana Oy perehdyttää työmaalla tulevan henkilöstön
- Jokaisella työmaalla liikkuvalla tulee olla kuvallinen kulkulupa
- Lupien ja ilmoitustenhoitaminenviranomaismääräysten mukaisesti
- Uuden henkilön perehdyttäminen
- Valmiit luvat ja päätökset
- Lista työmaan henkilöstöstä ja perehdyttämisestä
Kiinteät jätteet - Purkujäte (lajittelu)
- Rakennusjäte (lajittelu)
- Puu-, metalli- ja sekajäte lajitellaan omille jätelavoille
- Jätteet Kuljetetaan viranomaisten hyväksymälle käsittelypaikalle
- Työmaan ympäristön siisteys
- Silmämääräinen / jatkuva - Kuormakirja
Ilman laatu - Pöly
- Päästöt ilmaan
- Pölyävissä vaiheissa työstettävän tilan alipaineistus
- Porauksen aikana pölyn sitominen pölynkeräyslaitteilla
- Pölyäviä työvaiheita ovat mm. Piikkaus, poraus, betoni- ja laastipintojen hionta ja siivous
- Silmämääräinen/jatkuva
- Ilmanlaatu/ympäristömittaukset
- Mittausraportit
Melu - Melun seuranta
- Melumittaukset
- Työmaan melua aiheuttavat työvaiheet on pyrittävä suorittamaan ma-pe klo 7.00-18.00. Rajoitetta työajalle ei ole kuitenkaan annettu.
- Melumittaukset tarvittaessa
- Melumittaukset tarvittaessa - Ympäristökeskuksen päätös, meluilmoitus
- Melunmittaustulokset tarvittaessa

Pyydä tarjous

Tai lähetä viestiä